நீங்கள் நெட்ஃபிக்ஸ் பயனராக இருந்தால், நீங்கள் “ நெட்ஃபிக்ஸ் உடன் இணைக்க முடியவில்லை “. உங்கள் நெட்ஃபிக்ஸ் ஏற்றும்போது இந்த பிழை பொதுவாக நிகழ்கிறது. பின்னர் இது பயன்பாட்டில் உள்ள வீடியோக்களைப் பார்ப்பதைத் தடுக்கிறது.“நெட்ஃபிக்ஸ் உடன் இணைக்க முடியவில்லை” பிழையைக் கண்டால், கீழே உள்ள முறைகளை முயற்சி செய்யலாம்.

1) நெட்ஃபிக்ஸ் வெளியேறு

சில நேரங்களில் உங்கள் நெட்ஃபிக்ஸ் கணக்கில் உள்ள சிக்கல்களால் பிழை ஏற்படலாம். நீங்கள் முயற்சி செய்யலாம் வெளியேறுதல் நெட்ஃபிக்ஸ் இல் உங்கள் கணக்கின். அதன் பிறகு, உங்கள் கணக்கில் மீண்டும் உள்நுழைந்து சிக்கல் தீர்க்கப்படுகிறதா என்று பாருங்கள்.

2) நெட்ஃபிக்ஸ் மீண்டும் தொடங்கவும்

உங்கள் நெட்ஃபிக்ஸ் பயன்பாட்டில் பிழைக்கு வழிவகுக்கும் சில தவறுகள் இருக்கலாம். நீங்கள் பயன்பாட்டை மூடிவிட்டு மீண்டும் திறக்கலாம். இந்த நேரத்தில் பயன்பாட்டை சாதாரணமாக ஏற்ற முடியுமா என்பதை நீங்கள் சரிபார்த்து பார்க்கலாம்.

3) உங்கள் சாதனத்தை மறுதொடக்கம் செய்யுங்கள்

“நெட்ஃபிக்ஸ் உடன் இணைக்க முடியவில்லை” பிழையின் காரணமாக இருக்கலாம் இது உங்கள் சாதனமாக இருக்கலாம். இந்த சிக்கலை சரிசெய்ய உங்கள் சாதனத்தின் முழுமையான மறுதொடக்கம் செய்ய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு செய்ய, கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றவும்.

க்கு) நெட்ஃபிக்ஸ் பார்க்க நீங்கள் பயன்படுத்தும் சாதனத்தை முழுவதுமாக அணைத்து, அதன் பவர் கேபிளை அவிழ்த்து விடுங்கள்.

b) உங்கள் சாதனத்தை இரண்டு நிமிடங்கள் விட்டு விடுங்கள்.

c) பவர் கேபிளை மீண்டும் செருகவும், உங்கள் சாதனத்தை இயக்கவும். இப்போது நெட்ஃபிக்ஸ் தொடங்கி பிழை நீங்கிவிட்டதா என்று பாருங்கள்.

4) உங்கள் பிணையத்தை மறுதொடக்கம் செய்யுங்கள்

பிழை குறைபாடுள்ள பிணைய இணைப்பிலிருந்து வருவதும் சாத்தியமாகும். நெட்ஃபிக்ஸ் சரியாக ஏற்றப்படுவதற்கு உங்கள் சாதனம் இணையத்துடன் சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

உண்மையில், உங்கள் திசைவி மற்றும் மோடம் போன்ற உங்கள் பிணைய சாதனங்களை மறுதொடக்கம் செய்ய முயற்சி செய்யலாம். பல சந்தர்ப்பங்களில், பிணைய இணைப்பு சிக்கல்களைச் சமாளிக்க இது ஒரு சிறந்த முறையாகும்.

க்கு) உங்கள் திசைவி, மோடம் மற்றும் நெட்ஃபிக்ஸ் பார்க்க நீங்கள் பயன்படுத்தும் சாதனம் உட்பட உங்கள் எல்லா சாதனங்களையும் முழுமையாக முடக்கு.

b) அவற்றின் மின் கேபிள்களை அவிழ்த்து இரண்டு நிமிடங்கள் விட்டு விடுங்கள்.

c) பவர் கேபிள்களை மீண்டும் செருகவும், உங்கள் திசைவி மற்றும் மோடத்தை இயக்கவும். அவற்றின் காட்டி விளக்குகள் இயல்பாக ஒளிரும் வரை காத்திருங்கள்.

d) உங்கள் சாதனத்தை இயக்கி, உங்கள் நெட்ஃபிக்ஸ் பயன்பாட்டைத் திறக்கவும். இந்த முறை உதவியாக இருந்தால், “நெட்ஃபிக்ஸ் உடன் இணைக்க முடியவில்லை” பிழையை நீங்கள் மீண்டும் காண மாட்டீர்கள்,

  • நெட்ஃபிக்ஸ்